Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy dla stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Odbudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin- Wietrzno- Zboiska”

Chorkówka, 2011-12-09

OBWIESZCZENIE
dla stron postępowania
 


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wójt Gminy Chorkówka

zawiadamia

w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Odbudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin- Wietrzno- Zboiska”, nastąpiła zmiana zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zmiana wniosku dotyczy zawężenia zakresu prac dla pierwotnie planowanych.

W ramach zmiany wniosku Wójt Gminy Chorkówka ponownie zasięgnął opinii:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Gminy Chorkówka /pok.31/ w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7 00 do 15 00.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka, stronie internetowej urzędu oraz w miejscach lokalizacji przedsięwzięcia.

Strony postępowania: właściciele, zarządcy działek przyległych do przedmiotowej inwestycji oraz działek na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie.

Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki


 

powrot
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-12-09
Publikujący -
Wygenerowano: 14 kwietnia 2021r. 12:50:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.