XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Chorkówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”.

RIŚ.6220.4.2011.AB

Chorkówka, 24-11-2011 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”.

WÓJT GMINY CHORKÓWKA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 24 listopada 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”.
W dniach od 25 listopada 2011 r. do 8 grudnia 2011 r. społeczeństwo może zapoznać się z ww. decyzją oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania  dokumentacją. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce w pokoju 31, w godzinach 7.00 – 15.00.


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-11-24
Publikujący -