Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy o zmianie zakrseu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na budowę wodociągu Leśniówka - Faliszówka

RIŚ.6220.4.2011.AB

Chorkówka, 2011.10.10


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wójt Gminy Chorkówka

z a w i a d a m i a

że w ramach prowadzonego przez Wójta Gminy Chorkówka postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, gmina Chorkówka”, nastąpiła zmiana zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zmiana wniosku dotyczy zmiany lokalizacji przedsięwzięcia.
Po uwzględnieniu zmian we wniosku przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach:
1. w obrębie ewidencyjnym Leśniówka:
250, 253, 258, 664, 262/1, 249, 196, 197, 198/1, 209, 212, 222/1, 235, 228, 234, 652, 356, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 353, 351/1, 350, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 675, 339, 338, 146, 674
2. w obrębie ewidencyjnym Faliszówka:
2221, 1478, 1476, 1479, 1525, 1524/2, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1488/1, 1487, 1480, 1481, 1482/1, 1482/2, 1483, 1484, 1485, 1486, 1526, 1559/4, 1560/3, 1560/1, 1560/4, 627, 1534/1, 1528/5.

W ramach zmiany wniosku Wójt Gminy Chorkówka ponownie zasięgnął opinii:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w pokoju Nr 31 w Urzędzie Gminy w Chorkówce, w godz. 7.00-15.00.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Faliszówka, Leśniówka, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki
 

powrot
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-10-10
Publikujący -
Wygenerowano: 18 kwietnia 2021r. 11:15:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.