Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 Chorkówka:2011-08-01


ZAWIADOMIENIE
O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA


Wójt Gminy Chorkówka na podstawie art. 30, 33 i 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w związku z przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „wykonanie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
z przystosowaniem parteru istniejącego budynku na działkach o numerach ewid. 950/1 i 954/2 w miejscowości Świerzowa Polska, gmina Chorkówka” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 950/1 i 954/2 w miejscowości Świerzowa Polska.

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia: 07-02-2011 r.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Chorkówka, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu są:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w zakresie wydania opinii,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia obejmuje w szczególności zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”.
W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, (dokumentacja do wglądu: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od: 7.00 do 15.00 ) pokój nr 31 w Urzędzie Gminy Chorkówka), tj.:
wnioskiem wraz z załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem,  oraz możliwością składania uwag i wniosków, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej (abobrowska@chorkowka.pl) w terminie 21 dni tj. od dnia 3 sierpnia 2011 r. do dnia 24 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce ( pokój nr 31) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od: 7.00 do 15.00 .
Zgodnie z art. 35 ww. ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Chorkówka.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chorkówka oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w Świerzowej Polskiej.


Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

powrot
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-08-01
Publikujący -
Wygenerowano: 18 kwietnia 2021r. 11:41:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.