XML
Ogłoszenie Wójta Gminy Chorkówka o przetargu na drzewo opałowe.

RIŚ:7635-2/7/10                                                                               Chorkówka, 2011-01-24


Wójt Gminy Chorkówka
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującego drewna:

Z działek nr ewid 899/1 i 866/2 położonych w Chorkówce (obok urzędu gminy)

1) drewno opałowe w kl S4 gat. lipa w ilości 0,7 m3
2) drewno opałowe w kl S4 gat. topola w ilości 3,95 m3

Razem: 4,65 m3

Ceny wywoławcza za drzewa wynosi:


drewno opałowe w kl. S4 gat. lipa, topola - 65,00 zł/m3 brutto
tj:
Łączna cena za lipę i topolę – 4,65 m3 x 65,00 zł = 302,25 zł


Drzewa sprzedawane są łącznie.
Drzewa znajdują się na działkach koło Urzędu Gminy w Chorkówce. Drzewa są ścięte, nieobrobione. Osoba wyłoniona w przetargu, będzie nabywcą całego drzewa wraz
z konarami. Do zadań nabywcy należeć będzie obrobienie drzew na miejscu i uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac oraz odbiór własnym transportem.

Przetarg na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011 r. (tj. piątek)
o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Chorkówce.
Do przetargu mogą przystąpić osoby po okazaniu dokumentu tożsamości.

 

Umowa na sprzedaż drewna zostanie zawarta do dnia 31 stycznia 2011 r.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chorkówce w pokoju nr 31 lub telefonicznie ( 0 13)43 869 49.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert.
W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony.

Wójt Gminy

Andrzej Koniecki


 

Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2011-01-24
Publikujący -
Dodano do archiwum