XML
Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
  
z w o ł u j ę
XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 21 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16oo
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  1. 13 XXXII/2016 z XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 4 października 2016 r.
  2. 14 XXXIII/2016 XXXIII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 20 października 2016 r.
  3. 15 XXXIV/2016 XXXIV nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 2 listopada 2016 r.
 4. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
 2. w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 1. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-11-09
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-16 07:52