XML
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.)
  
z w o ł u j ę
XXXIV nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 2 listopada 2016 r. (środa) o godz. 1515
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
  1. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-10-31
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-02 11:23