XML
Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Chorkówka, 26 września 2016 r.
WOSO.0002.XXXII.13.2016
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
 
z w o ł u j ę
 
XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 4 października 2016 r. (wtorek) o godz. 1500
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  1. Nr 11/XXX/2016 z XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
  2. Nr 12/XXXI/2016 z XXXI nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 12 września 2016 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja i ocena funkcjonowania służby zdrowia.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chorkówce oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka,
  3. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 8. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Projekt_1 Plik pdf 201.03 KB
Projekt_2 Plik pdf 169.28 KB
Projekt_3 Plik pdf 7.26 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-09-28
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-06 09:58
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-06 09:59