XML
Zawiadomienie o zwołaniu XXIV nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
z w o ł u j ę

XXIV nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Chorkówka do projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego,
b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
7.  Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-04-21
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-21 08:25