XML
Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Chorkówka VII kadencji
Chorkówka, 21 grudnia 2015 r.
WOSO.0002.XIX.15.2015
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) z w o ł u j ę XIX sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka. Obrady odbędą się w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Chorkówka na 2016 rok.
6. Podsumowanie roku 2015.
6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Jan Sekuła
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-12-21
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-28 07:38