Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Uchwały podjęte na XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 28 grudnia 2016r.
 • nr XXXVII/261/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
 • nr XXXVII/262/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka
 • nr XXXVII/263/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
 • nr XXXVII/264/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
 • nr XXXVII/265/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
 • nr XXXVII/266/2016 zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Chorkówka
 • nr XXXVII/267/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego
 • nr XXXVII/268/2016 zmieniająca uchwalę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na rok 2017
 • nr XXXVII/269/2016 w sprawie ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016
 • nr XXXVII/270/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 • nr XXXVII/271/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka
 • nr XXXVII/272/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXXVII/273/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka
 • nr XXXVII/274/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-12-28
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2017-01-11 09:01
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2017-01-11 09:01
Uchwały podjęte na XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 12 grudnia 2016r.
 • nr XXXVI/253/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2017 rok
 • nr XXXVI/254/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 • nr XXXVI/255/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkól o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • nr XXXVI/256/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024
 • nr XXXVI/257/2016 w sprawie przyjęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Chorkówka
 • nr XXXVI/258/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku 2017 przez Gminę Chorkówka do Programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY
 • nr XXXVI/259/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXXVI/260/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Załączniki:

XXXVI_260_2016 Plik pdf 442.21 KB
XXXVI_253_2016 Plik pdf 8.13 MB
XXXVI_254_2016 Plik pdf 256.10 KB
XXXVI_255_2016 Plik pdf 4.24 MB
XXXVI_256_2016 Plik pdf 2.80 MB
XXXVI_257_2016 Plik pdf 289.84 KB
XXXVI_258_2016 Plik pdf 265.39 KB
XXXVI_259_2016 Plik pdf 5.44 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-12-12
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-12-22 11:53
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-12-22 11:54
Uchwały podjęte na XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 21 listopada 2016r.
 • nr XXXV/246/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok
 • nr XXXV/247/2016 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
 • nr XXXV/248/2016 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chorkówka
 • nr XXXV/249/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomościzamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka"
 • nr XXXV/250/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXXV/251/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka
 • nr XXXV/252/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy w sprawie drogi gminnej

Załączniki:

XXXV_250_2016 Plik pdf 12.48 MB
XXXV_251_2016 Plik pdf 4.97 MB
XXXV_252_2016 Plik pdf 967.70 KB
XXXV_246_2016 Plik pdf 261.78 KB
XXXV_247_2016 Plik pdf 224.64 KB
XXXV_248_2016 Plik pdf 727.14 KB
XXXV_249_2016 Plik pdf 290.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-11-21
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-12-05 16:38
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-12-05 16:38
Uchwały podjęte na XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 2 listopada 2016r.
 • nr XXXIV/244/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego
 • nr XXXIV/245/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Załączniki:

XXXIV_244_2016 Plik pdf 284.10 KB
XXXIV_245_2016 Plik pdf 2.81 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-11-02
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-08 07:39
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-08 07:39
Uchwały podjęte na XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 20 października 2016r.
 • nr XXXIII/232/2016 zmieniająca uchwalę Nr XXVI11/204/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka
 • nr XXXIII/233/2016 zmieniająca uchwalę Nr XXVIII/205/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • nr XXXIII/234/2016 zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
 • nr XXXIII/235/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 • nr XXXIII/236/2016 zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkól o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • nr XXXIII/237/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok
 • nr XXXIII/238/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok
 • nr XXXIII/239/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na rok 2017
 • nr XXXIII/240/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka"
 • nr XXXIII/241/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • nr XXXIII/242/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXXIII/243/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-10-20
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-08 07:36
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-08 07:36
Uchwały podjęte na XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 4 października 2016r.
 • nr XXXII/228/2016 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chorkówce oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych
 • nr XXXII/229/2016 zmieniająca uchwalę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka
 • nr XXXII/230/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXXII/231/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat

Załączniki:

XXXII_228_2016 Plik pdf 1.75 MB
XXXII_229_2016 Plik pdf 492.25 KB
XXXII_230_2016 Plik pdf 8.86 MB
XXXII_231_2016 Plik pdf 329.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-10-04
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-08 07:22
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-08 07:24
Uchwały podjęte na XXXI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 12 września 2016r.
 • nr XXXI/224/2016 w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka
 • nr XXXI/225/2016 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Draganowa "Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV"
 • nr XXXI/226/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na rok 2017
 • nr XXXI/227/2016 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadań w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chorkówka.

Załączniki:

XXXI_227_2016 Plik pdf 2.72 MB
XXXI_224_2016 Plik pdf 60.50 MB
XXXI_225_2016 Plik pdf 10.32 MB
XXXI_226_2016 Plik pdf 290.54 KB
XXXI_224_2016_zal1 Plik pdf 811.58 KB
XXXI_224_2016_zal2 Plik pdf 12.53 MB
XXXI_224_2016_zal3 Plik pdf 1.71 MB
XXXI_224_2016_zal4 Plik pdf 209.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-09-12
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-09-16 13:57
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-11-08 07:24
Uchwały podjęte na XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 30 sierpnia 2016r.
 • nr XXX/218/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok.
 • nr XXX/219/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Chorkówka projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
 • nr XXX/220/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 łat.
 • nr XXX/221/2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020"
 • nr XXX/222/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXX/223/2016 w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do wszystkich samorządów gminnych w Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki:

XXX_223_2016 Plik pdf 761.03 KB
XXX_218_2016 Plik pdf 355.39 KB
XXX_219_2016 Plik pdf 324.65 KB
XXX_220_2016 Plik pdf 351.40 KB
XXX_221_2016 Plik pdf 4.30 MB
XXX_222_2016 Plik pdf 6.46 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-08-30
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-09-12 10:54
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-09-12 10:55
Uchwały podjęte na XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 27 lipca 2016r.
 • nr XXIX/211/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego
 • nr XXIX/212/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego
 • nr XXIX/213/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego
 • nr XXIX/214/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Zręcinie"
 • nr XXIX/215/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sulistrowej -etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sulistrowa -etap II"
 • nr XXIX/216/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXIX/217/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka

Załączniki:

uchw_XXIX_211_16 Plik pdf 282.16 KB
uchw_XXIX_212_16 Plik pdf 281.31 KB
uchw_XXIX_213_16 Plik pdf 280.64 KB
uchw_XXIX_214_16 Plik pdf 340.70 KB
uchw_XXIX_215_16 Plik pdf 379.97 KB
uchw_XXIX_216_16 Plik pdf 9.98 MB
uchw_XXIX_217_16 Plik pdf 5.34 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-07-27
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-08-05 09:03
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-08-05 09:04
Uchwały podjęte na XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 22 czerwca 2016r.
 • nr XXVIII/204/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka
 • nr XXVIII/205/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • nr XXVIII/206/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXV/187/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2016 rok".
 • nr XXVIII/207/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego
 • nr XXVIII/208/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXVIII/209/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka
 • nr XXVIII/210/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu w sprawie usunięcia drzew
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-06-22
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-24 10:44
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-24 10:44
Uchwały podjęte na XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 3 czerwca 2016r.
 • nr XXVII/199/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 • nr XXVII/200/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok
 • nr XXVII/201/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • nr XXVII/202/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXVII/203/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka

Załączniki:

uchw_XXVII_199_16 Plik pdf 233.23 KB
uchw_XXVII_200_16 Plik pdf 260.51 KB
uchw_XXVII_201_16 Plik pdf 341.97 KB
uchw_XXVII_202_16 Plik pdf 5.99 MB
uchw_XXVII_203_16 Plik pdf 5.78 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-06-03
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-15 12:53
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-06-15 12:53
Uchwały podjęte na XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 23 maja 2016r.
 • nr XXVI/194/2016 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka
 • nr XXVI/195/2016 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Draganowa, Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV"
 • nr XXVI/196/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok
 • nr XXVI/197/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
 • nr XXVI/198/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce

Załączniki:

uchw_XXVI_194_16 Plik pdf 2.77 MB
uchw_XXVI_195_16 Plik pdf 1.30 MB
uchw_XXVI_196_16 Plik pdf 371.02 KB
uchw_XXVI_197_16 Plik pdf 354.05 KB
uchw_XXVI_198_16 Plik pdf 1.55 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-05-23
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-30 12:36
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-30 12:37
Uchwały podjęte na XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 10 maja 2016r.
 • nr XXV/179/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2015 rok
 • nr XXV/180/2016  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Chorkówce za 2015 rok
 • nr XXV/181/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
 • nr XXV/182/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
 • nr XXV/183/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
 • nr XXV/184/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
 • nr XXV/185/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce
 • nr XXV/186/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chorkówka na lata 2016 - 2018
 • nr XXV/187/2016 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2016 rok"
 • nr XXV/188/2016 w sprawie nadania nazw ulic dla miejscowości Bobrka
 • nr XXV/189/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
 • nr XXV/190/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Krosno w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Chorkówka.
 • nr XXV/191/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"
 • nr XXV/192/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXV/193/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-05-10
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-20 09:20
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-20 09:21
Uchwały podjęte na XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 25 kwietnia 2016r.
 • nr XXIV/176/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Chorkówka projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 • nr XXIV/177/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.
 • nr XXIV/178/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat.

Załączniki:

uchw_XXIV_176_16 Plik pdf 268.89 KB
uchw_XXIV_177_16 Plik pdf 353.02 KB
uchw_XXIV_178_16 Plik pdf 342.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-04-25
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-04-27 13:11
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-05-06 08:18
Uchwały podjęte na XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 10 marca 2016r.
 • nr XXIII/173/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
 • nr XXIII/174/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXIII/175/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-03-10
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-11 10:06
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-11 10:07
Uchwały podjęte na XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 29 luty 2016r.
 • nr XXII/164/2016 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonych w Kobylanach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
 • nr XXII/165/2016 w sprawie zaliczenia ulicy Karola Klobassy-Zrenckiego położonej w Zrecinie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
 • nr XXII/166/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 5 lat.
 • nr XXII/167/2016 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 • nr XXII/168/2016 w sprawie funduszu soleckiego na rok budżetowy 2017
 • nr XXII/169/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • nr XXII/170/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • nr XXII/171/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • nr XXII/172/2016  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-02-29
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-04 09:42
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-04 09:42
Uchwały podjęte na XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 8 luty 2016r.
 • nr XXI/162/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Chorkówka projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
 • nr XXI/163/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Załączniki:

uchw_XXI_162_16 Plik pdf 420.93 KB
uchw_XXI_163_16 Plik pdf 2.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-02-08
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-04 09:28
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-04 09:29
Uchwały podjęte na XX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 25 stycznia 2016r.
 • nr XX/152/2016 w sprawie uchylenia uchwały
 • nr XX/153/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki nisko emisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
 • nr XX/154/2016 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 • nr XX/155/2016 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 • nr XX/156/2016 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 • nr XX/157/2016 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 • nr XX/158/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Chorkówka.
 • nr XX/159/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkól nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • nr XX/160/2016 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Chorkówka w ramach pomocy de minimis
 • nr XX/161/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Załączniki:

uchw_XX_152_16 Plik pdf 211.18 KB
uchw_XX_153_16 Plik pdf 751.95 KB
uchw_XX_153_16_zał_1 Plik pdf 9.51 MB
uchw_XX_154_16 Plik pdf 806.92 KB
uchw_XX_155_16 Plik pdf 599.37 KB
uchw_XX_156_16 Plik pdf 567.69 KB
uchw_XX_157_16 Plik pdf 578.16 KB
uchw_XX_158_16 Plik pdf 422.08 KB
uchw_XX_159_16 Plik pdf 645.64 KB
uchw_XX_160_16 Plik pdf 1.78 MB
uchw_XX_161_16 Plik pdf 5.45 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-01-25
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-04 08:35
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-03-04 08:36
Uchwały podjęte na XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 29 grudnia 2015r.
 • Nr XIX/148/2015 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Chorkówka w ramach pomocy de minimis:
 • Nr XIX/149/2015 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2015;
 • Nr XIX/150/2015 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok;
 • Nr XIX/151/2015 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.

Załączniki:

uchw_XIX_148_15 Plik pdf 1.86 MB
uchw_XIX_149_15 Plik pdf 479.35 KB
uchw_XIX_150_15 Plik pdf 2.12 MB
uchw_XIX_151_15 Plik pdf 5.81 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-12-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-31 14:27
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-01-19 14:30
Uchwały podjęte na XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 21 grudnia 2015r.
 • Nr XVIII/119/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka;
 • Nr XVIII/120/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego;
 • Nr XVIII/121/2015 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok;
 • Nr XVIII/122/2015 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka:
 • Nr XVIII/123/2015 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok;
 • od Nr XVIII/124/2015 do Nr XVIII/145/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat;
 • Nr XVIII/146/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat;
 • Nr XVIII/147/2015 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2016 rok.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-12-21
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-31 13:44
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2016-01-19 14:22
Uchwały podjęte na XVII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 9 grudnia 2015r.
 • Nr XVII/114/2015 - w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • Nr XVII/115/2015 - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz inncyh świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
 • Nr XVII/116/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • Nr XVII/117/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 • Nr XVII/118/15 - w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy Chorkówa.

Załączniki:

uchw_XVII_114_15 Plik pdf 1.45 MB
uchw_XVII_115_15 Plik pdf 2.16 MB
uchw_XVII_116_15 Plik pdf 1.45 MB
uchw_XVII_117_15 Plik pdf 264.20 KB
uchw_XVII_118_15 Plik pdf 351.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-12-09
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-10 14:19
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-10 14:27
Uchwały podjęte na XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 26 listopada 2015r.
 • Nr XVI/107/2015 - w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 • Nr XVI/108/15 - w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawki, zarządzania poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • Nr XVI/109/15 - w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 • Nr XVI/110/15 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
 • Nr XVI/111/15 - w sprawie wyrażnia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na przygotowanie i realizację projektu pn." Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno",
 • Nr XVI/112/15 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • Nr XVI/113/15 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Załączniki:

uchw_XVI_107_15 Plik pdf 3.24 MB
uchw_XVI_108_15 Plik pdf 315.42 KB
uchw_XVI_109_15 Plik pdf 12.06 MB
uchw_XVI_110_15 Plik pdf 238.61 KB
uchw_XVI_111_15 Plik pdf 292.83 KB
uchw_XVI_112_15 Plik pdf 1.74 MB
uchw_XVI_113_15 Plik pdf 2.95 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-11-26
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-10 13:58
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-12-10 14:01
Uchwały podjęte na XV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 9 listopada 2015r.
 • Nr XV/104/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Nr XV/105/2015 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na rok 2016,
 • Nr XV/106/2015 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok.

Załączniki:

uchw_XV_104_15 Plik pdf 325.91 KB
uchw_XV_105_15 Plik pdf 245.98 KB
uchw_XV_106_15 Plik pdf 267.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-11-09
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-20 09:16
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-20 09:17
Uchwały podjęte na XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 28 października 2015r.
 • Nr XIV/88/2015 - w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Nr XIV/89/2015 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
 • Nr XIV/90/2015 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • Nr XIV/91/2015 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
 • Nr XIV/92/2015 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
 • Nr XIV/93/2015 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
 • Nr XIV/94/2015 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016 rok,
 • Nr XIV/95/2015 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • Nr XIV/96/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyzki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu, w tym na zadanie inwestycyjne pn."Budowa magistrali przesyłowej wody Kobylany-Sulistrowa-Draganowa oraz sieci wodociągowej z przyłaczami dla miejscowości Draganowa",
 • Nr XIV/97/2015 - w sprawie uchylenia uchwał,
 • Nr XIV/98/2015 - zmieniająca uchwałę Nr XXX/174/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
 • Nr XIV/99/2015 - w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,(załącznik do uchwały Plan Gospodarki niskoemisyjnej ...pod linkiem: http://bip.chorkowka.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-97-2352
 • Nr XIV/100/2015 - w sprawie zmian w uchale budżetowej na 2015 rok,
 • Nr XIV/101/2015 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XIV/102/2015 - w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno",
 • Nr XIV/103/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: "Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno".

Załączniki:

uchw_XIV_88_15 Plik pdf 493.20 KB
uchw_XIV_89_15 Plik pdf 221.61 KB
uchw_XIV_90_15 Plik pdf 1.36 MB
uchw_XIV_91_15 Plik pdf 280.66 KB
uchw_XIV_92_15 Plik pdf 279.44 KB
uchw_XIV_93_15 Plik pdf 264.32 KB
uchw_XIV_94_15 Plik pdf 262.93 KB
uchw_XIV_95_15 Plik pdf 295.45 KB
uchw_XIV_96_15 Plik pdf 282.31 KB
uchw_XIV_97_15 Plik pdf 289.73 KB
uchw_XIV_98_15 Plik pdf 350.10 KB
uchw_XIV_99_15 Plik pdf 247.30 KB
uchw_XIV_100_15 Plik pdf 3.06 MB
uchw_XIV_101_15 Plik pdf 6.66 MB
uchw_XIV_102_15 Plik pdf 329.58 KB
uchw_XIV_103_15 Plik pdf 342.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-10-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-06 11:14
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-11-06 11:32

Uchwały podjęte na XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 29 września 2015r.

 • Nr XIII/80/2015 - w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
 • Nr XIII/81/2015 - w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo Wodne,
 • Nr XIII/82/2015 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 1 września 2015r.w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez gminne jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnych,
 • Nr XIII/83/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
 • Nr XIII/84/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania piublicznego,
 • Nr XIII/85/2015 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
 • Nr XIII/86/2015 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XIII/87/2015 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie, Sądu Rejonowego w Krośnie - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Okręgowego w Krosnie.

Załączniki:

uchw_XIII_80_15 Plik pdf 859.74 KB
uchw_XIII_81_15 Plik pdf 430.46 KB
uchw_XIII_82_15 Plik pdf 254.76 KB
uchw_XIII_83_15 Plik pdf 258.20 KB
uchw_XIII_84_15 Plik pdf 262.26 KB
uchw_XIII_85_15 Plik pdf 3.10 MB
uchw_XIII_86_15 Plik pdf 5.52 MB
uchw_XIII_87_15 Plik pdf 257.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-09-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-10-08 08:21
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-10-08 08:35

Uchwały podjęte na XII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 1 września 2015r.

 • Nr XII/76/2015 - w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • Nr XII/77/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
 • Nr XII/78/2015 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
 • Nr XII/79/2015 - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie wraz z aktami sprawi i odpowiedzią na skargę.

Załączniki:

uchw_XII_76_15 Plik pdf 163.81 KB
uchw_XII_77_15 Plik pdf 37.07 KB
uchw_XII_78_15 Plik pdf 325.87 KB
uchw_XII_79_15 Plik pdf 357.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-09-01
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-09-15 09:02
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-09-15 09:05

Uchwały podjęte na XI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka w dniu 6 lipca 2015r.

 • Nr XI/67/2015 -  w sprawie zarządzenia wyboru uzupełniającego sołtysa,
 • Nr XI/68/2015 -  w sprawie wskazania radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej powoływanej do przeprowadzenia wyboru uzupełniającego sołtysa,
 • Nr XI/69/2015 -  w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników,
 • Nr XI/70/2015 -  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu, w tym na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa magistrali przesyłowej wody Kobylany-Sulistrowa-Draganowa oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Draganowa,
 • Nr XI/71/2015 -  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu, w tym na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sulistrowa - część sieci kanalizacyjnej biegnącej wzdłuż magistrali przesyłowej wody",
 • Nr XI/72/2015 -  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu, w tym na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kobylany - część sieci kanalizacyjnej biegnącej wzdłuż magistrali przesyłowej wody",
 • Nr XI/73/2015 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
 • Nr XI/74/2015 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka
 • Nr XI/75/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorkówce oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Załączniki:

uchw_XI_67_15 Plik pdf 582.09 KB
uchw_XI_68_15 Plik pdf 213.18 KB
uchw_XI_69_15 Plik pdf 307.87 KB
uchw_XI_70_15 Plik pdf 370.17 KB
uchw_XI_71_15 Plik pdf 360.15 KB
uchw_XI_72_15 Plik pdf 381.89 KB
uchw_XI_73_15 Plik pdf 690.46 KB
uchw_XI_75_15 Plik pdf 257.27 KB
XI_74_2015 Plik pdf 4.63 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-07-06
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-07-20 11:33
Modyfikacja Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-09-13 11:10

Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy Chrorkówka VII kadencji w dniu 26 czerwca 2015r.

 • Nr X/61/2015 - w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok,
 • Nr X/62/2015 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok,
 • Nr X/63/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016,
 • Nr X/64/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizacje zadania publicznego,
 • Nr X/65/2015 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
 • Nr X/66/2015 - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Załączniki:

uchw_X_61_15 Plik pdf 214.49 KB
uchw_X_62_15 Plik pdf 235.70 KB
uchw_X_63_15 Plik pdf 325.80 KB
uchw_X_64_15 Plik pdf 259.18 KB
uchw_X_65_15 Plik pdf 2.39 MB
uchw_X_66_15 Plik pdf 359.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-06-26
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-07-07 08:37
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-07-07 08:44

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy Chrorkówka VII kadencji w dniu 1 czerwca 2015r.

 • Nr IX/54/2015 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na 2016,
 • Nr IX/55/2015 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku na lata 2016-2018,
 • Nr IX/56/2015 - w sprawie przyjęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Chorkówka,
 • Nr IX/57/2015 - w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Chorkówka,
 • Nr IX/58/2015 - w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
 • Nr IX/59/2015 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
 • Nr IX/60/2015 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.

Załączniki:

uchw_IX_54_15 Plik pdf 354.52 KB
uchw_IX_55_15 Plik pdf 289.22 KB
uchw_IX_56_15 Plik pdf 229.17 KB
uchw_IX_57_15 Plik pdf 3.60 MB
uchw_IX_58_15 Plik pdf 916.24 KB
uchw_IX_59_15 Plik pdf 1.20 MB
uchw_IX_60_15 Plik pdf 4.95 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-06-01
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-06-09 13:24
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-06-09 13:28

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy Chrorkówka VII kadencji w dniu 28 kwietnia 2015r.

 • Nr VIII/47/2015 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Biblioteki Gminnej w Chorkówce za 2014 rok,
 • Nr VIII/48/2015 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2014 rok,
 • Nr VIII/49/2015 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka,
 • Nr VIII/50/2015 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO " Draganowa, Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV",
 • Nr VIII/51/2015 - w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa,
 • Nr VIII/52/2015 - w sprawie wskazania radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej powoływanej do przeprowadzenia wyboru sołtysa,
 • Nr VIII/53/2015 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Załączniki:

uchw_VIII_47_15 Plik pdf 30.28 KB
uchw_VIII_48_15 Plik pdf 30.75 KB
uchw_VIII_49_15 Plik pdf 296.60 KB
uchw_VIII_50_15 Plik pdf 297.36 KB
uchw_VIII_51_15 Plik pdf 73.62 KB
uchw_VIII_52_15 Plik pdf 27.43 KB
uchw_VIII_53_15 Plik pdf 509.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2015-04-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-12 12:13
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2015-05-12 12:54
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 26 lutego 2021r. 22:11:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.