Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceny dokumentacji niearchiwalnej przy Urzędzie Gminy w Chorkówce.

Załączniki:

ZARZ_36_12 Plik pdf 132.57 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-05-23
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-25 12:30
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 12:40

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Załączniki:

ZARZ_35_12 Plik pdf 84.69 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-05-21
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-23 12:29
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 12:29

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Kopytowej.

Załączniki:

ZARZ_34_12 Plik pdf 65.49 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-05-16
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-17 12:27
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 12:28

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Załączniki:

ZARZ_33_12 Plik pdf 62.26 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-05-15
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-17 12:24
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-06-15 10:31

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kopytowej.

Załączniki:

ZARZ_32_12 Plik pdf 38.40 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-05-10
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-10 12:22
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 12:23

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki:

ZARZ_31_12 Plik pdf 159.05 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-05-09
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-10 12:15
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 12:19

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Załączniki:

ZARZ_29_12 Plik pdf 80.78 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-05-08
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-10 10:30
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 10:31

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Załączniki:

ZARZ_30_12 Plik pdf 133.11 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-05-08
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-10 10:32
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 10:33

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Załączniki:

ZARZ_28_12 Plik pdf 82.35 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-04-25
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-04-26 10:18
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 10:18

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej. 

Załączniki:

ZARZ_27_12 Plik pdf 92.65 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-04-24
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-04-24 10:16
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 10:16

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Załączniki:

ZARZ_26_12 Plik pdf 80.74 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-04-20
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-04-23 10:13
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 10:14

Zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Chorkówka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sulistrowa, składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 432, powierzchni 0,1200 ha.

Załączniki:

ZARZ_25_12 Plik pdf 29.16 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-04-17
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-04-19 10:07
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 10:08

Zarządzenie w psrawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Załączniki:

ZARZ_24_12 Plik pdf 89.99 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-04-17
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-18 09:58
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 10:01

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Załączniki:

ZARZ_23_12 Plik pdf 84.71 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-04-10
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-04-12 09:55
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-05-31 09:59

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniówce.

Załączniki:

ZARZ_22_12 Plik pdf 49.87 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-04-03
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej .

Załączniki:

ZARZ_21_12 Plik pdf 50.17 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-04-03
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kopytowej.

Załączniki:

ZARZ_20_12 Plik pdf 127.99 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-04-03
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez gminę Chorkówka na rok szkolny 2012/2013.

Załączniki:

ZARZ_19_12 Plik pdf 177.15 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-26
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury „Gminny Ośrodek Kultury” w Chorkówce za 2011 rok

Załączniki:

ZARZ_18_22 Plik pdf 129.58 KB
spr_finansowe_GOK_2011 Plik pdf 612.08 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-26
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury „Biblioteka Gminna” w Chorkówce za 2011 rok

Załączniki:

ZARZ_17_12 Plik pdf 226.67 KB
spr_finansowe_BGm_2011 Plik pdf 232.44 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-26
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka na dzień 31 grudnia 2011r.

Załączniki:

ZARZ_16_12 Plik pdf 189.26 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-26
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2011 rok

Załączniki:

ZARZ_15_12 Plik pdf 384.28 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-26
Publikujący -

Zarządzenie Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Chorkówka w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie gminy Chorkówka.
 

Załączniki:

ZARZ_14_12 Plik pdf 144.06 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-16
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

Załączniki:

ZARZ_13_12 Plik pdf 101.93 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-16
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniówce.

Załączniki:

ZARZ_12_12 Plik pdf 94.85 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-13
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej.

Załączniki:

ZARZ_11_12 Plik pdf 96.62 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-13
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej.

Załączniki:

ZARZ_10_12 Plik pdf 96.36 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-13
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 22 stycznia 2009 r. odnośnie ustalenia odpłatności za najem sal w Domach Ludowych i Domach Strażaka na terenie Gminy Chorkówka .

Załączniki:

ZARZ_9_12 Plik pdf 54.69 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-12
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Załączniki:

ZARZ_8_12 Plik pdf 78.72 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-12
Publikujący -

Zarządzenie Wójta Gminy Chorkówka – Szefa Obrony Cywilnej Gminy  z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Chorkówka  w 2012 roku.
 

Załączniki:

ZARZ_7_12 Plik pdf 405.39 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2012-03-07
Publikujący -
Wygenerowano: 27 listopada 2021r. 06:08:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.