Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwały podjete na LI sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 29 października 2014r :

 • Nr LI/316/14 -  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
 • Nr LI/317/14 -  w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Sulistrowa,
 • Nr LI/318/14 -  w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na lata 2015-2017,
 • Nr LI/319/14 -  w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na 2015 rok,
 • Nr LI/320/14 -  w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na 2015 rok,
 • Nr LI/321/14 -  w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na 2015 rok,
 • Nr LI/322/14 -  w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na 2015 rok,
 • Nr LI/323/14 -  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
 • Nr LI/324/14 -  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce.

 

Załączniki:

uchw_LI_316_14 Plik pdf 485.47 KB
uchw_LI_317_14 Plik pdf 28.27 KB
uchw_LI_318_14 Plik pdf 37.10 KB
uchw_LI_319_14 Plik pdf 32.92 KB
uchw_LI_320_14 Plik pdf 35.67 KB
uchw_LI_321_14 Plik pdf 36.16 KB
uchw_LI_322_14 Plik pdf 30.31 KB
uchw_LI_323_14 Plik pdf 369.36 KB
uchw_LI_324_14 Plik pdf 32.81 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2014-10-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-20 09:57
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-11-20 10:00

Uchwały podjete na L sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 23 września 2014r :

 • Nr L/310/14 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńsksiemu na realizację zadania publicznego,
 • Nr L/311/14 -  w sprawie udzielenia pomopcy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
 • Nr L/312/14 -  w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieninymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017,
 • Nr L/313/14 -  w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Chorkówka uprawnień do ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej,
 • Nr L/314/14 -  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
 • Nr L/315/14 -  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.

 

Załączniki:

uchw_L_310_14 Plik pdf 33.02 KB
uchw_L_311_14 Plik pdf 32.18 KB
uchw_L_312_14 Plik pdf 269.93 KB
uchw_L_313_14 Plik pdf 29.49 KB
uchw_L_314_14 Plik pdf 333.55 KB
uchw_L_315_14 Plik pdf 1.30 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Radni Rady Gminy Chorkówka2014-09-23
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-01 14:24
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-10-01 14:27

Uchwały podjete na XLIX sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 27 sierpnia 2014r :

 • Nr XLIX/302/14 -  w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024 (strategia dostępna w MENU PRZEDMIOTOWE -> Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka)  ,
 • Nr XLIX/303/14 -  w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Chorkówka,
 • Nr XLIX/304/14 -  w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Chorkówka niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Chorkówka, oznaczonej nr ewidencyjnym 911/1,
 • Nr XLIX/305/14 -  w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody,
 • Nr XLIX/306/14 -  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
 • Nr XLIX/307/14 -  zmieniająca uchwałę w sprawie zacięgnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • Nr XLIX/308/14 -  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
 • Nr XLIX/309/14 -  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2014-08-27
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-09-12 11:48
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-09-12 11:57

Uchwały podjete na XLVII sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 30 lipca 2014r :

 • Nr XLVIII/299/14 -  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpiecznia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w formie weksla niezupełnego "in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
 • Nr XLVIII/300/14 -  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • Nr XLVIII/301/14 -  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Załączniki:

uchw_XLVIII_299_14 Plik pdf 87.71 KB
uchw_XLVIII_300_14 Plik pdf 42.29 KB
uchw_XLVIII_301_14 Plik pdf 163.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2014-07-30
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-08-11 12:43
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-08-11 12:51

Uchwały podjete na XLVII sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 26 czerwca 2014r :

 • Nr XLVII/289/14 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok,
 • Nr XLVII/290/14 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok,
 • Nr XLVII/291/14 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka,
 • Nr XLVII/292/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 roku na 2015 rok,
 • Nr XLVII/293/14 - w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka na lata 2014-2018,
 • Nr XLVII/294/14 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chorkówka na lata 2014-2017,
 • Nr XLVII/295/14 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • Nr XLVII/296/14 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
 • Nr XLVII/297/14 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XLVII/298/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Chorkówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2014-06-26
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-07-14 10:45
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-07-18 10:53

Uchwały podjete na XLVI sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 16 maja 2014r :

 • Nr XLVI/280/14 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Chorkówce za 2013 rok,
 • Nr XLVI/281/14 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2013 ok,
 • Nr XLVI/282/14 - w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Chorkówka,
 • Nr XLVI/283/14 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 2 104 roku na 2015 rok,
 • Nr XLVI/284/14 -  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Chorkówka,
 • Nr XLVI/285/14 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
 • Nr XLVI/286/14 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Chorkówka projektu partnerskiego " Nauka Prosta sztuka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",
 • Nr XLVI/287/14 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
 • Nr XLVI/288/14 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2014-05-16
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-07-14 10:18
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-07-18 10:34

Uchwały podjete na XLV sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 27 marca 2014r :

 • Nr XLV/277/14 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2014 rok.,
 • Nr XLV/278/14 - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodęi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chorkówka.
 • Nr XLV/279/14 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Załączniki:

uchw_XLV_277_14 Plik pdf 194.00 KB
uchw_XLV_278_14 Plik pdf 34.96 KB
uchw_XLV_279_14 Plik pdf 124.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2014-03-27
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-04-01 09:34
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-04-01 09:35

Uchwały podjete na XLIV sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 24 lutego 2014r :

 • Nr XLIV/272/14 - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Chorkówka,
 • Nr XLIV/273/14 - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowej Rady Gminy Chorkówka,
 • Nr XLIV/274/14 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego "in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
 • Nr XLIV/275/14 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,
 • Nr XLIV/276/14 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Załączniki:

uchw_XLIV_272_14 Plik pdf 27.47 KB
uchw_XLIV_273_14 Plik pdf 26.13 KB
uchw_XLIV_274_14 Plik pdf 115.76 KB
uchw_XLIV_275_14 Plik pdf 23.77 KB
uchw_XLIV_276_14 Plik pdf 129.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2014-02-24
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-25 10:12
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-25 10:16

Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 30 stycznia 2014 roku:

 • Nr XLIII/265/14 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,
 • Nr XLIII/266/14 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020,
 • Nr XLIII/267/14 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020",
 • Nr XLIII/268/14 - w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • Nr XLIII/269/14 - zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół w uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
 • Nr XLIII/270/14 - w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • Nr XLIII/271/14 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2014-01-30
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-18 13:29
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-18 13:50

Uchwały podjęte na XLII sesji Rrady Gminy Chorkówka w dniu 30 grudnia 2014 roku.

 • Nr XLII/258/13 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
 • Nr XLII/259/13 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XLII/260/13 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
 • Nr XLII/261/13 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2014 rok,
 • Nr XLII/262/13 - w sprawie zaliczenia drogi nr ewid. 26/1 w Szczepańcowej i nr ewid. 1064 w Zręcinie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
 • Nr XLII/263/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XLII/264/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Załączniki:

uchw_XLII_258_13 Plik pdf 2.49 MB
uchw_XLII_259_13 Plik pdf 1.16 MB
uchw_XLII_260_13 Plik pdf 463.16 KB
uchw_XLII_261_13 Plik pdf 921.28 KB
uchw_XLII_262_13 Plik pdf 125.43 KB
uchw_XLII_263_13 Plik pdf 335.77 KB
uchw_XLII_264_13 Plik pdf 67.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-12-30
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2014-01-15 13:16
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-18 13:21

Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 29 listopada 2013r. 

 • Nr XLI/250/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Krosna na realizację zadania publicznego,
 • Nr XLI/251/13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na rok 2014,
 • Nr XLI/252/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • Nr XLI/253/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
 • Nr XLI/254/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XLI/255/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XLI/256/13 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XLI/257/13 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce.

 

Załączniki:

uchw_XLI_250_13 Plik pdf 32.36 KB
uchw_XLI_251_13 Plik pdf 35.75 KB
uchw_XLI_252_13 Plik pdf 40.18 KB
uchw_XLI_253_13 Plik pdf 43.19 KB
uchw_XLI_254_13 Plik pdf 459.00 KB
uchw_XLI_255_13 Plik pdf 139.48 KB
uchw_XLI_256_13 Plik pdf 970.50 KB
uchw_XLI_257_13 Plik pdf 114.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-11-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-12-30 10:31
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2014-02-17 11:07

Uchwały podjęte na XL sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 30 października 2013 r.

 • Nr XL/248/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XL/249/13 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.

Załączniki:

uchw_XL_248_13 Plik pdf 59.04 KB
uchw_XL_249_13 Plik pdf 753.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-10-30
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-11-08 11:30
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-11-26 11:32

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 28 października 2013 r.

 • Nr XXXIX/231/13 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
 • Nr XXXIX/232/13 - w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Nr XXXIX/233/13 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
 • Nr XXXIX/234/13 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014,
 • Nr XXXIX/235/13 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • Nr XXXIX/236/13 - w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. " Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka"  nr projektu: WND-POKL.09.01.01-18-027/13 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Nr XXXIX/237/13 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współnym przedsięwzięciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności,
 • Nr XXXIX/238/13 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
 • Nr XXXIX/239/13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na rok 2014,
 • Nr XXXIX/240/13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok,
 • Nr XXXIX/241/13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok,
 • Nr XXXIX/242/13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na rok 2014,
 • Nr XXXIX/243/13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok,
 • Nr XXXIX/244/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Krosna na realizację zadania publicznego,
 • Nr XXXIX/245/13 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w formie weksla niezupenego "In blanco" wraz z deklaracją wekslową,
 • Nr XXXIX/246/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XXXIX/247/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-10-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-11-04 10:41
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-11-26 11:27

Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 25 września 2013 r.

 • Nr XXXVIII/224/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic dla miejscowości Szczepańcowa,
 • Nr XXXVIII/225/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Krosna na realizację zadania publicznego,
 • Nr XXXVIII/226/13 - w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Chorkówka, a gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Krosnoi,
 • Nr XXXVIII/227/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
 • Nr XXXVIII/228/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XXXVIII/229/13 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XXXVIII/230/13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na rok 2014.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-09-25
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-10-03 13:56
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-10-07 14:16

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 29 sierpnia 2013 r.

 • Nr XXXVII/219/13 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Ustrzyki Dolne na realizację zadania publicznego,
 • Nr XXXVII/220/13 - w sprawie nadania nazw ulic dla miejscowości Szczepańcowa,
 • Nr XXXVII/221/13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na rok 2014,
 • Nr XXXVII/222/13 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2013,
 • Nr XXXVII/223/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-08-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-09-09 13:49
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-10-07 14:00

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 1 sierpnia 2013 r.

 • Nr XXXVI/216/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok,
 • Nr XXXVI/217/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XXXVI/218/13 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.

Załączniki:

uchw_XXXVI_216_13 Plik pdf 50.15 KB
uchw_XXXVI_217_13 Plik pdf 229.41 KB
uchw_XXXVI_218_13 Plik pdf 855.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-08-01
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-08-12 13:40
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-10-07 13:42

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 28 czerwca 2013 r.

 • Nr XXXV/210/13 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok,
 • Nr XXXV/211/13 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok,
 • Nr XXXV/212/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
 • Nr XXXV/213/13 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • Nr XXXV/214/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XXXV/215/13 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-06-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-10-07 13:11
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-10-07 13:25

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 18 czerwca 2013 r.

 • Nr XXXIV/201/13 - zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
 • Nr XXXIV/202/13 - w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żeglce na lata 2013-2021",
 • Nr XXXIV/203/13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na 2014 rok,
 • Nr XXXIV/204/13 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. " Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka"
 • Nr XXXIV/205/13 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • Nr XXXIV/206/13 - w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych,
 • Nr XXXIV/207/13 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Chorkówka z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 • Nr XXXIV/208/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XXXIV/209/13 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-06-18
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-06-26 08:55
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-07-03 09:10

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 14 maja 2013 r.

 • Nr XXXIII/199/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r,
 • Nr XXXIII/200/13 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.

Załączniki:

uchw_XXXIII_199_13 Plik pdf 167.53 KB
uchw_XXXIII_200_13 Plik pdf 775.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-05-14
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-20 13:18
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-20 13:19

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 25 kwietnia 2013 r.

 • Nr XXXII/190/13 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2012 rok,
 • Nr XXXII/191/13 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Chorkówce za 2012 rok,
 • Nr XXXII/192/13 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Szczepańcowa XXVII" - strefa inwestycyjna,
 • Nr XXXII/193/13 - w sprawie określenia przystanków komunikcyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chorkówka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • Nr XXXII/194/13 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego "in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
 • Nr XXXII/195/13 - uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na rok 2014,
 • Nr XXXII/196/13 - w sprawie zmian w uchwale budetowej na 2013 rok,
 • Nr XXXII/197/13 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XXXII/198/13 - w sprawie odmowy uchylenia uchwały.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-04-25
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-09 11:18
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-05-10 14:29

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 12 marca 2013 r.

 • Nr XXXi/180/13 - w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle,
 • Nr XXXI/181/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,
 • Nr XXXI/182/13 - w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • Nr XXXI/183/13 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014,
 • Nr XXXI/184/13 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego "in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
 • Nr XXXI/185/13 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego "in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
 • Nr XXXI/186/13 -  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego "in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
 • Nr XXXI/187/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XXXI/188/13 -  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Ne XXXI/189/13 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorkówka na 2013 rok.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-03-12
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-03-22 17:55
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-03-22 18:10

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 14 lutego 2013 r.

 • Nr XXX/171/13 - w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "SZCZEPAŃCOWA XXVII" - strefa inwestycyjna,
 • Nr XXX/172/13 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • Nr XXX/173/13 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • Nr XXX/174/13 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
 • Nr XXX/175/13 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt." Podkarpackie Centrum Kulturalne - co, gdzie i kiedy ",
 • Nr XXX/176/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XXX/177/13 - w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa,
 • Nr XXX/178/13 - w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa,
 • Nr XXX/179/13 - w sprawie wskazania radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej powoływanej do przeprowadzenia wyboru sołtysa.

Załączniki:

uchw_XXX_171_13 Plik pdf 683.07 KB
uchw_XXX_172_13 Plik pdf 409.26 KB
uchw_XXX_173_13 Plik pdf 128.27 KB
uchw_XXX_174_13 Plik pdf 517.23 KB
uchw_XXX_175_13 Plik pdf 26.60 KB
uchw_XXX_176_13 Plik pdf 261.71 KB
uchw_XXX_177_13 Plik pdf 24.82 KB
uchw_XXX_178_13 Plik pdf 72.03 KB
uchw_XXX_179_13 Plik pdf 26.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-02-14
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-02-26 11:50
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-03-04 07:36

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 24 stycznia 2013r:

 • Nr XXIX/166/13 - w sprawie podziału gminy Chorkówka na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • Nr XXIX/167/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • Nr XXIX/168/13 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 • Nr XXIX/169/13 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XXIX/170/13 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku na rok 2014.

Załączniki:

uchw_XXIX_166_13 Plik pdf 66.21 KB
uchw_XXIX_167_13 Plik pdf 40.23 KB
uchw_XXIX_168_13 Plik pdf 202.31 KB
uchw_XXIX_169_13 Plik pdf 581.42 KB
uchw_XXIX_170_13 Plik pdf 41.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2013-01-24
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-02-26 11:35
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-02-26 11:38

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 28 grudnia 2012r:

 • Nr XXVIII/155/12 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2013 rok,
 • Nr XXVIII/156/12 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • Nr XXVIII/157/12 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 • Nr XXVIII/158/12 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorkówka,
 • Nr XXVIII/159/12 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • Nr XXVIII/160/12 - uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • Nr XXVIII/161/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XXVIII/162/12 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,
 • Nr XXVIII/163/12 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2012,
 • Nr XXVIII/164/12 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,
 • Nr XXVIII/165/12 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2012-12-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2013-01-11 12:02
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-01-21 10:08

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 28 listopada 2012r:

 • Nr XXVII/148/12 - w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów gmin zawiarających porozumienie,
 • Nr XXVII/149/12 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • Nr XXVII/150/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XXVII/151/12 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,
 • Nr XXVII/152/12 - w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa,
 • Nr XXVII/153/12 - w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa,
 • Nr XXVII/154/12 - w sprawie wskazania radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej powoływanej do przeprowadzenia wyboru sołtysa.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2012-11-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-12-11 11:35
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-12-11 11:37

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 30 października 2012r:

 • Nr XXVI/139/12 - w sprawie podziału Gminy Chorkówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 • Nr XXVI/140/12 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Chorkówka projektu partnerskiego "Kompetentny Urzędnik to przyjazny Urząd" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Nr XXVI/141/12 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Nr XXVI/142/12 - w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Nr XXVI/143/12 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
 • Nr XXVI/144/12 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku,
 • Nr XXVI/145/12 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • Nr XXVI/146/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XXVI/147/12 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2012-10-30
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-11-07 08:17
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-11-07 08:23

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 28 września 2012r:

 • Nr XXV/134/12 - w sprawie przystąpienia Gminy Chorkówka.do realizacji projektu pt:"  Podniesienie jakości indywidualizacji pracy z uczniem poprzez doposażenie szkoł podstawowych Gminy Chorkówka" w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1,  Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Nr XXV/135/12 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Chorkówka zabudowanej nieruchomości położonej w miejscocowści Świerzowa Polska, oznaczonej nr ewidencyjnym 396,
 • Nr XXV/136/12 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2012 roku na 2013 rok,
 • Nr XXV/137/12 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,
 • Nr XXV/138/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
  Nr XXV/134/12•Nr XXV/134/12Nr XXV/134/12Nr XXV/134/12Nr XXV/134/12

Załączniki:

uchw_XXV_134_12 Plik pdf 47.24 KB
uchw_XXV_135_12 Plik pdf 38.65 KB
uchw_XXV_136_12 Plik pdf 37.63 KB
uchw_XXV_137_12 Plik pdf 253.19 KB
uchw_XXV_138_12 Plik pdf 558.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2012-09-28
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-10-08 10:46
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-10-08 10:49

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 29 sierpnia 2012r.

 • Nr XXIV/126/12 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chorkówka oraz określeniu granic ich obwodów,
 • Nr XXIV/127/12 - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chokówka,
 • Nr XXIV/128/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2012 roku na 2013 rok,
 • Nr XXIV/129/12 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 2 2012 roku na 2013 rok,
 • Nr XXIV/130/12 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce,
 • Nr XXIV/131/12 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,
 • Nr XXIV/132/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka,
 • Nr XXIV/133/12 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2012-08-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-09-13 08:30
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-09-13 08:34

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 13 sierpnia 2012r.

 • Nr XXIII/121/12 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego "in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
 • Nr XXIII/122/12 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • Nr XXIII/123/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finanowanie działań ze żrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • Nr XXIII/124/12 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,
 • Nr XXIII/125/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.

Załączniki:

uchw_XXIII_121_12 Plik pdf 94.73 KB
uchw_XXIII_122_12 Plik pdf 63.53 KB
uchw_XXIII_123_12 Plik pdf 49.75 KB
uchw_XXIII_124_12 Plik pdf 264.85 KB
uchw_XXIII_125_12 Plik pdf 588.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2012-08-13
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-08-24 12:32
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-08-24 12:55

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy Chorkówka w dniu 29 czerwca 2012r.

 • Nr XXII/117/12 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Szczepańcowa XXVII",
 • Nr XXII/118/12 -  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Chorkówka,
 • Nr XXII/119/12 - zmieniająca uchwłę w sprawie zasad rozlicznia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozxmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • Nr XXII/120/12 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Załączniki:

uchw_XXII_117_12 Plik pdf 144.81 KB
uchw_XXII_118_12 Plik pdf 108.51 KB
uchw_XXII_119_12 Plik pdf 80.25 KB
uchw_XXII_120_12 Plik pdf 220.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Chorkówka
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2012-06-29
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2012-07-16 11:17
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2013-01-14 08:59
Wygenerowano: 26 lutego 2021r. 22:35:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.