Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załączniki:

ZARZ_94_09 - plik do pobrania Plik pdf 66.11 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-28
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Chorkówka na 2009 rok.

Załączniki:

ZARZ_93_09 - plik do pobrania Plik pdf 72.30 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-28
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załączniki:

ZARZ_92_09 - plik do pobrania Plik pdf 62.47 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-28
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie podziału środków budżetu Gminy Chorkówka na odbudowę infrastruktury drogowej w Gminie Chorkówka.

Załączniki:

ZARZ_91_09 - plik do pobrania Plik pdf 60.30 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-24
Publikujący -

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2009/2010.

Załączniki:

ZARZ_90_09 - plik do pobrania Plik pdf 55.21 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-24
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załączniki:

ZARZ_89_09 - plik do pobrania Plik pdf 87.55 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-24
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załączniki:

ZARZ_88_09 - plik do pobrania Plik pdf 70.10 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-17
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie ustalenia listy wydatków kwalifikowanych, jakie mogą być poniesione przez uczniów/słuchaczy, podlegających refundacji w ramach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka.

Załączniki:

ZARZ_87_09 - plik do pobrania Plik pdf 64.93 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-13
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad składania i rozpatrywania wniosków w ramach obszaru A programu: „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie” zwanego dalej „Programem”, realizowanego na terenie Gminy Chorkówka.

Załączniki:

ZARZ_86_09 - plik do pobrania Plik pdf 67.69 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-13
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Chorkówka na 2009 rok.
 

Załączniki:

ZARZ_85_09 - plik do pobrania Plik pdf 81.35 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-12
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załączniki:

ZARZ_84_09 - plik do pobrania Plik pdf 63.59 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-12
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki:

ZARZ_83_09 - plik do pobrania Plik pdf 82.54 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-10
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2009 roku.

Załączniki:

ZARZ_82_09 - plik do pobrania Plik pdf 198.42 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-08-05
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie podziału środków budżetu Gminy Chorkówka na odbudowę infrastruktury drogowej w Gminie Chorkówka.

Załączniki:

ZARZ_81_09 - plik do pobrania Plik pdf 149.07 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-07-27
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Załączniki:

ZARZ_80_09 - plik do pobrania Plik pdf 89.05 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-07-27
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Faliszówce oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żeglcach.

Załączniki:

ZARZ_79_09 - plik do pobrania Plik pdf 79.08 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-07-20
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kobylany.

Załączniki:

ZARZ_78_09 - plik do pobrania Plik pdf 86.08 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-07-20
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki:

ZARZ_77_09 - plik do pobrania Plik pdf 72.67 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-07-13
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załączniki:

ZARZ_76_09 - plik do pobrania Plik pdf 77.78 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-07-08
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania: "Odbudowa nawierzchni na drogach gminnych Nr 1 14403 r.Kopytowa-Podgóra w km 0+290-0+590 Dz.Nr ewid. 488,158,242,243 oraz Nr 1 14423R Szczepańcowa-Zręcin-Świerzowa Polska w km 0+)))-0_394 Dz.Nr 822/2"

Załączniki:

ZARZ_75_09 - plik do pobrania Plik pdf 191.85 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-06-30
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Szacowania Szkód Powstałych na Drogach Gminnych oraz nudynkach użyteczności publicznej w wyniku nadmiernych opadów deszczu w dniach 26 do 28 czerwca 2009 roku na terenie gminy Chorkówka.

Załączniki:

ZARZ_74_09 - plik do pobrania Plik pdf 152.87 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-06-30
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie   powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Załączniki:

ZARZ_73_09 - plik do pobrania Plik pdf 90.29 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-06-29
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Załączniki:

ZARZ_72_2009 - plik do pobrania Plik pdf 51.17 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-06-29
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:

1)     Szkoły Podstawowej w Faliszówce,
2)     Szkoły Podstawowej w Żeglcach.

Załączniki:

ZARZ_71_09 - plik do pobrania Plik pdf 104.00 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-06-29
Publikujący -

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego.

Załączniki:

ZARZ_70_2009 - plik do pobrania Plik pdf 52.99 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-06-28
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. 

Załączniki:

ZARZ_69_09 - plik do pobrania Plik pdf 242.27 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-06-22
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Chorkówka na 2009 rok.

Załączniki:

ZARZ_68_09 - -plik do pobrania Plik pdf 78.71 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-06-22
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załączniki:

ZARZ_67_09 - plik do pobrania Plik pdf 60.54 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-06-22
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie ustalenia cen za drewno opałowe, pochodzące z działki nr 800 położonej w Zręcinie stanowiącej własność komunalną Gminy Chorkówka - przeznaczone do sprzedaży.

Załączniki:

ZARZ_66_09 - plik do pobrania Plik pdf 86.95 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-06-17
Publikujący -

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2008/2009

Załączniki:

ZARZ_65_09 - plik do pobrania Plik pdf 152.40 KB
Podmiot publikującyspoza Gminy Chorkówka
WytworzyłAndrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka2009-06-15
Publikujący -
Wygenerowano: 26 czerwca 2022r. 21:48:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.