Do zadań realizowanych przez Wydział Infrastruktury i Środowiska należy w szczególności :   patrz  "więcej"