Do zadań realizowanych przez Wydział Finansowy należy w szczególności :     patrz "więcej"