w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Chorkówka i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym