Urząd Gminy Chorkówka
Nazwa Urząd Gminy Chorkówka
Rodzaj Gmina Wiejska
Adres Chorkówka 175
Kod 38-458
Miejscowość Chorkówka
Telefon (013) 43 130 83
Fax (013) 43 869 34
E-mail ugch@pro.onet.pl  lub  urzad@chorkowka.pl
WÓJT mgr inż. ANDRZEJ KONIECKI
013 43 13070

wojt@chorkowka.pl
Z-ca Wójta mgr inż. Dariusz Bator
013 43 130 83

vicewojt@chorkowka.pl
Konto bankowe: 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004