Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Urząd Stanu Cywilnego

mgr Grzegorz Radomski  /kierownik USC/ - pokój nr 25

Do zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należą w szczególności :

1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem aktów,

2) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,

3) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

5) wydawanie zaświadczeń upoważniających do zawarcia małżeństwa konkordatowego,

6) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,

7) wprowadzanie wzmianek dodatkowych i przypisków do aktów stanu cywilnego,

8) powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach,

9) prowadzenie akt zbiorowych i  skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego,

10) przygotowywanie i wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,

11) przygotowywanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,

12) prowadzenie korespondencji konsularnej,

13) przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

14) wydawanie decyzji zmian nazwisk i imion,

15) prowadzenie spraw z zakresu bhp,

16) prowadzenie archiwum zakładowego,

17) załatwianie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi i zgromadzeniami oraz sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem.