Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Referat Infrastruktury i Środowiska - RIŚ

pokoje nr 16, 23, 31

  • mgr inż. Dariusz Bator - Z-ca Wójta - Kierownik Referatu Infrastruktury i Środowiska
  • Tomasz Dubiel - inspektor
  • inż. Paweł Kołek - inspektor
  • Stanisław Lula - inspektor
  • inż. Wioletta Klimek - inspektor
  • mgr Agnieszka Bobrowska - młodszy referent
  • mgr Agnieszka Zięba-Wityńska - podinspektor
  • Jerzy Szubra - inspektor

 Do zadań realizowanych przez Referat Infrastruktury i Środowiska należy w szczególności :   patrz  "więcej"

1) opracowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie remontów budynków stanowiących mienie komunalne,

2) przygotowywanie i nadzór nad wykonywaniem inwestycji i remontów oraz współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,

3) zlecanie opracowań dokumentacji technicznej oraz wykonawstwa robót budowlano – montażowych,

4) prowadzenie inwestycji, nadzór i kontrola wykonania inwestycji , ich odbiór i przekazywanie w użytkowanie i na majątek,

5) prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego,

6) wydawanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy, zmiany sposobu użytkowania nieruchomości,

 7) wydawanie postanowień ustalających warunki podziału nieruchomości,

 8) wydawanie zaświadczeń urbanistycznych w oparciu o mpzp lub w oparciu o przepisy odrębne na terenach, na których plany przestrzenne utraciły ważność,

9) sporządzanie i wydawanie wypisów z obowiązujących pzp,

10) prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości,

11) współpraca z Rejonem Energetycznym przy modernizacji i inwestycjach sieci energetycznej gminy,

12) inicjowanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,

13) przygotowywanie i koordynowanie projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz działania związane z aktywizacją lokalnej społeczności,

14) analiza możliwości pozyskiwania przez gminę środków z funduszy Unii Europejskiej,

15) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

16) realizacja zadań wynikających z ustaw szczególnych z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i innych ustaw,

17) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności przygotowywanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew oraz prowadzenie spraw związanych z pomnikami przyrody,

18) współpraca w przygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

19) koordynowanie działań w zakresie opracowywania gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,

20) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy,

21) remonty i modernizacja dróg gminnych,

22) prowadzenie spraw zarządu ulic, dróg, placów, parkingów i mostów, w tym remontów bieżących,

23) przygotowanie, prowadzenie i nadzór w zakresie modernizacji i inwestycji oświetlenia ulicznego,

24) wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w szczególności rozpatrywanie spraw spornych o uregulowanie stosunków wodnych na gruncie,

25) realizacja zadań z zakresu ochrony p. poż, w tym nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych,

26) przygotowywanie materiałów do publikacji w BIP i na stronie internetowej urzędu w zakresie prowadzonych spraw,

27) realizacja zadań określonych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 

Podmiot publikujący
WytworzyłLEOKADIA LULA - administrator2009-01-29 00:00
Publikujący LEOKADIA LULA - Admin 2009-01-29 13:25
Modyfikacja LEOKADIA LULA - Admin 2012-06-05 14:09
Wygenerowano: 07 marca 2021r. 01:03:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.