Urząd Gminy Chorkówka
bip.gov.pl
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XXXIII nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 20 października 2016 r. (czwartek) o godz. 1515
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
 2. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/204/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
 3. mieniająca uchwałę Nr XXVIII/205/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
 5. w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 7. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW),
 8. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego),
 9. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (zimowe utrzymanie dróg),
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka”,
 11. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 12. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
 13. w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 1. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła
Podmiot publikujący
Wytworzył Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka2016-10-18 00:00
Publikujący Sławomir Gościmiński - Admin1 2016-10-19 07:18
Wygenerowano: 18 kwietnia 2021r. 11:39:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.